+420 549 255 496 / 

Dotace a odborná činnost

  • Pomoc se zajištěním dotací
  • Konzultace
  • Posudky
  • Poradenství v oborech působnosti firmy

Pomoc při nalezení a výběru dotačního titulu z národních i evropských programů. Zpracujeme žádost a administrujeme dotace z programů - Operační program Životní prostředí 2014 – 2020, Program rozvoje venkova 2014 – 2020 , Program péče o krajinu (PPK), Program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK) a další.

Reference

Podlešín PVE: posouzení vlivu na přírodu a krajinu

2016
Prof. Ing. Jaromír Říha, CSc.

Posudek metodiky monitoringu morfologie toků

2007
MŽP ČR

Libický luh: posudek vlivu dostavby dálnice D11

2004
Ekologický právní servis

Trkmanice: vodohospodářská část posouzení Naturové lokality

2003 - 2004
Sagittaria

Profil Morávky: posudek Plánu péče ZCHÚ

2000
MÚ Frýdek Místek, RŽP

Povodně 1997: posudky akcí Ministerstva zemědělství ČR

1999 - 2000
MZe ČR

Zvažujete realizaci podobného projektu? Rádi vám pomůžeme.

Kontaktujte nás
+420 549 255 496 /