+420 549 255 496 / 

Strategie a koncepce, rozvojové projekty

  • Rozvoj venkova a krajiny
  • Ochrana přírodních a kulturních hodnot
  • Vodní hospodářství krajiny …

Strategické studie a koncepční dokumenty, politiky, projekty pro čerpání z fondů EU.

Reference

CHKO Soutok: plán péče - návrh vodohospodářské části

2008 - 2009
AOPK ČR

Brno: návrh systému správy ÚSES na území města

2008 - 2009
Město Brno

Jihomoravský kraj: koncepce ochrany přírody

2003 - 2005
Krajský úřad Jihomoravského kraje

Litovelské Pomoraví: optimalizace hrází

1998 - 1999
Magistrát města Olomouce

Morava od Otrokovic po Kroměříž: povodňové rozlivy

2011 - 2012
Zlínský kraj

MŽP ČR: poradenství v oboru vodního hospodářství krajiny

2007 - 2010
MŽP ČR

Soutok NPP: Plán péče návrh vodohospodářské části

2018
AOPK ČR

CHKO ČR: strategie péče o vodní toky

1999 - 2000
Správa chráněných krajinných oblastí ČR

Zvažujete realizaci podobného projektu? Rádi vám pomůžeme.

Kontaktujte nás
+420 549 255 496 /