+420 549 255 496 / 

Projekty vodních toků

  • Úpravy toků
  • Revitalizace
  • Hráze a jiná protipovodňová opatření
  • Hrazení bystřin
  • Odstranění migračních bariér
  • Voda jako architektonický a rekreační prvek …

Zpracování projektových dokumentací všech stupňů – investiční záměry, dokumentace k územnímu, stavebnímu i vodoprávnímu řízení, prováděcí a zadávací dokumentace. Zajištění inženýrských činností, tzn. příprava podkladů, projednání, pomoc se zajištěním dotací, dozory na stavbách. Od záměru přes projekty a správní řízení k realizaci.

Reference

Bílovka v CHKO Poodří: komplexní revitalizace

2001 - 2007
Povodí Odry, státní podnik

Trnávka v Trnavě: revitalizace toku

2016
Mesto Trnava, SR

Ponávka v Komárově: intravilánová úprava

2015 - 2017
Veřejná zeleň města Brna

Odra: úpravy koryta u Polaneckého lesa

2011 - 2013, AD 2014 - 2015
Povodí Odry, státní podnik

Opava nad Krnovem: protipovodňová opatření

2011 - 2012
PÖYRY Environment a. s./Povodí Odry s.p.

Opusta: revitalizace toku

2015 - 2017
Povodí Odry, státní podnik

Svratka v Borači: odběr na MVE

2010 - 2012
Tišnovská dřevovýroba s. r. o.

Svratka v Brně (IKEA): úpravy břehu

2006 - 2007
Dobrý dům, s.r.o. Brno

Syrovínka nad Syrovínem: hrazení bystřiny

2007 - 2008
Lesy ČR s.p.

Syrovínka pod Syrovínem: odbahnění toku

2007
Lesy ČR s.p.

Vlčnov: stabilizace drobného toku

2006 - 2007
Lesy ČR s.p.

Blata v Bystročicích: protipovodňová ochrana

2016
Povodí Moravy, s.p.

Zamazaná pod Miloticemi: odbahnění toku

2016
Povodí Moravy, s.p.

Malá Vrbka: stabilizace koryta lesní bystřiny

2013 - 2017
Lesy ČR s.p.

Rudický potok: stabilizace koryta

2013
ŠLP Masarykův les Křtiny, MU v Brně

Bělá u Lhoty Rapotiny: přeložka koryta

2017
SUDOP BRNO, s.r.o./SŽDC

Zámecká Morava: revitalizace toku

1997 - 2003
Správa CHKO Litovelské Pomoraví

Čerlinka a Třídvorka

1998 - 2003
Správa CHKO Litovelské Pomoraví

Skalský potok: revitalizace toku

2017 - 2018
Lesy České republiky, s.p.

Brušovecký potok: revitalizace toku

2017 - 2018
Lesy České republiky, s.p.

Zvažujete realizaci podobného projektu? Rádi vám pomůžeme.

Kontaktujte nás
+420 549 255 496 /