+420 549 255 496 / 

Plzeň - Lobzy: povodňový park

Zhotovená PD: úvodní studie a studie proveditelnosti
Záměr: Poříční park s přírodě blízkým protipovodňovým opatřením na Lobezské louce.

Vodní plochy na zájmovém území budou členěny do 3 kategorií:

  • přírodní – mokřadní biotop, situován do západní části území podél řeky Úslavy
  • přírodně-rekreační – ústřední tůň, která bude využívána z části k rekreaci (koupání) a z části bude přírodní
  • rekreační – dětské vodní hřiště, tvořeno tůní ve východní části území pod patou Lobezského parku

Kromě protipovodňové ochrany a vytvoření lepších podmínek pro nivní přírodní společenstva je zde nutné podpořit rekreační funkci dané oblasti - doplňující atraktivity pro pobyt lidí. Rekreační funkce bude zajištěna jednak vytvořením vodní plochy ke koupání, dále pak sportovními prvky, herními prvky a odpočívacími místy. Mezi sportovní prvky patří hřiště na nohejbal/volejbal a pétanque. Mezi herní prvky patří vodní dětské hřiště. Celá plocha bude doplněna o doprovodné výsadby dřevin a bude oseta 3-mi druhy travní směsi. Součástí akce nebudou budovy.

Projektováno 2010 - 2011
Investor: Město Plzeň
vodohospodářské a architektonické řešení břehu Úslavy (IZ)
34 plzen povodnovy park

Zvažujete realizaci podobného projektu? Rádi vám pomůžeme.

Kontaktujte nás
+420 549 255 496 /