+420 549 255 496 / 

Projekty krajinných prvků

  • Protierozní opatření
  • Biocentra a biokoridory
  • Větrolamy
  • Lesoparky a parková zeleň
  • Cesty
  • Terénní úpravy
  • Rekultivace po těžbě

Zpracování projektových dokumentací všech stupňů – Projekty opatření zvyšujících stabilitu a užitnou hodnotu krajiny, včetně zajištění podkladů, pomoc při projednání s vlastníky, pomoc se zajištěním dotací …. komplexní služby od studie území po návrh a dodávku na klíč.

Reference

Kobylí: revitalizace lokality Smraďula

2012 - 2015
Obec Kobylí

Karlovy Vary: biocentrum Meandr Ohře

2006 - 2007
Ekologická dílna Brno/Město Karlovy Vary

Starovice: revitalizace rybníka a toku

2011 - 2015
Obec Starovice

Hovorany: mokřady v biocentru

2012 - 2013
Dr. Ing. Petr Marada

Klentnice: obnova sadů - prvky ÚSES

2013 - 2015
Obec Klentnice

Nošovice - Hyundai: kompenzační opatření

2006 - 2007
Kovoprojekta Brno a.s./Moravskoslezský kraj

Jaroměř - Josefovské louky: ornitologický park

2014 - 2016
Česká společnost ornitologická

Velké Pavlovice: biocentrum Zahájka

2008 - 2010
Město Velké Pavlovice

Žatčany: biokoridor I a II

2011 - 2014
Obec Žatčany

Lednice: revitalizace lokality Hozloky

2010
Obec Lednice na Moravě

Kozinec: rekultivace poddolovaného území

2009 - 2013
OKD a.s.

Rapotice: revitalizace lokality Dolna

2008
Obec Rapotice

Morkůvky: mokřad

2014 - 2016
paní Olga Nádeníčková

Hustopeče - Křížový kopec: rozšíření biocentra

2016 - 2017
Město Hustopeče

Žebětín: revitalizace nivy

2018 - 2019
pan Jiří Hudeček

Žebětín - Pod Borovníkem: ÚSES

2018 - 2019
Městská část Brno-Žebětín

Jevany - areál ČZU: vodní hospodářství

2019
architekti D.R.N.H., s.r.o./ČZU

Chvalovice: větrolam a výsadby u hřiště

2013 - 2014
Obec Chvalovice

Chomoutov: mokřadní biotopy

1996 - 2005
Správa CHKO Litovelské Pomoraví

Dub nad Moravou: revitalizace tůně Panské

2016 - 2017
Městys Dub nad Moravou

Břeclav - obchvat: kompenzační opatření

2016 - 2020
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Mougins: zahrada

2016 - 2018
I.M.O.D.I.M SARL, F

Nymbursko: územní systém ekologické stability

2016
Státní pozemkový úřad

Oskava: břehové porosty

2015­­ - 2017
Lesy ČR, s.p.

Ječmeniště: vodní plochy

2017 - 2020
pan Zbyněk Ondrák

Podivín: krajinné prvky Panský les

2019 - 2020
pan Zbyněk Ondrák

Kamenná Horka: krajinné prvky Kotlánův les

2017 - 2019
Obec Kamenná Horka

Lomec: lokální biokoridor

2017
Státní pozemkový úřad Kutná Hora

Žehušice: zeleň s tůněmi

2017 - 2019
Státní pozemkový úřad Kutná Hora

Žebětín: propustky

2018 - 2019
Městská část Brno-Žebětín

Modřice - Primál: revitalizace lokality

2018 - 2020
Město Modřice

Novosedly - Slanisko

2018 - 2020
REVITA CZ, o.p.s.

Vikantice: zahradní jezírko

2019 - 2020
MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D.

Kostelec u Kyjova: krajinné prvky

2018 - 2020
Ing. Pavel Prokeš

Polerady: ÚSES

2019
Státní pozemkový úřad Nymburk

Poruba nad Bečvou: vodní plochy Pod Carvaškou

2019 - 2020
Ing. Pavel Biskup

Černovice: sad

2019
Městská část Brno-Černovice

Opatovice I: biokoridor

2019
Obec Opatovice I

Lhotky u Malotic: krajinný prvek

2019 - 2020
pan Zdeněk Hamšík

Čejč: biocentrum Sluneční zátoka

2019
Obec Čejč

Zvažujete realizaci podobného projektu? Rádi vám pomůžeme.

Kontaktujte nás
+420 549 255 496 /