+420 549 255 496 / 

Projekty vodních toků

Dobrčice: revitalizace potoka

2012 - 2014
Obec Dobrčice

Bílovka v CHKO Poodří: komplexní revitalizace

2001 - 2007
Povodí Odry, státní podnik

Trnávka v Trnavě: revitalizace toku

2016
Mesto Trnava, SR

Ponávka v Komárově: intravilánová úprava

2015 - 2017
Veřejná zeleň města Brna

Odra: úpravy koryta u Polaneckého lesa

2011 - 2013, AD 2014 - 2015
Povodí Odry, státní podnik

Opava v Krnově: protipovodňová ochrana

2010
Město Krnov

Plzeň - Božkov: protipovodňový průleh

2010 - 2011
Město Plzeň

Plzeň - Lobzy: povodňový park

2010 - 2011
Město Plzeň

Revitalizace toku a nivy Mušlovského potoka

2013 - 2015
Ing. Tomáš Vican, MBA

Opava nad Krnovem: protipovodňová opatření

2011 - 2012
PÖYRY Environment a. s./Povodí Odry s.p.

Opusta: revitalizace toku

2015 - 2017
Povodí Odry, státní podnik

Svratka v Borači: odběr na MVE

2010 - 2012
Tišnovská dřevovýroba s. r. o.

Svratka v Brně (IKEA): úpravy břehu

2006 - 2007
Dobrý dům, s.r.o. Brno

Syrovínka nad Syrovínem: hrazení bystřiny

2007 - 2008
Lesy ČR s.p.

Syrovínka pod Syrovínem: odbahnění toku

2007
Lesy ČR s.p.

Vlčnov: stabilizace drobného toku

2006 - 2007
Lesy ČR s.p.

Blata v Bystročicích: protipovodňová ochrana

2016
Povodí Moravy, s.p.

Zamazaná pod Miloticemi: odbahnění toku

2016
Povodí Moravy, s.p.

Malá Vrbka: stabilizace koryta lesní bystřiny

2013 - 2017
Lesy ČR s.p.

Rudický potok: stabilizace koryta

2013
ŠLP Masarykův les Křtiny, MU v Brně

Bělá u Lhoty Rapotiny: přeložka koryta

2017
SUDOP BRNO, s.r.o./SŽDC

Zámecká Morava: revitalizace toku

1997 - 2003
Správa CHKO Litovelské Pomoraví

Čerlinka a Třídvorka

1998 - 2003
Správa CHKO Litovelské Pomoraví

Skalský potok: revitalizace toku

2017 - 2018
Lesy České republiky, s.p.

Brušovecký potok: revitalizace toku

2017 - 2018
Lesy České republiky, s.p.

Projekty nádrží

Bučovice - Vícemilice: biocentrum s rybníky

2005 - 2011
Město Bučovice

Bělotín: soustava poldrů

2013
Obec Bělotín

Kuřim: revitalizace vodní nádrže Srpek

2007
Město Kuřim

Otnice: malá vodní nádrž v biocentru Žleb

2006 - 2007
Obec Otnice

Růžová: poldr a revitalizace toku

2016 - 2017
Státní pozemkový úřad

Studnice: revitalizace údolí

2007 - 2010
Obec Studnice

Pňovice: malá vodní nádrž Olšina

2008 - 2009
Obec Pňovice

Krásensko: obnova malé vodní nádrže

2008
Obec Krásensko

Opava: revitalizace břehů Stříbrného jezera

2010 - 2011
Ing. arch. Lubomír Döhner/ ČR - MF

Nesovice: malá vodní nádrž Hrubé díly

2008 - 2010
Obec Nesovice

Komořany: obnova nádrže Studýnka

2013 - 2016
Obec Komořany

Drahany: obnova návesní nádrže

2007
Městys Drahany

Podolí: poldr Hrušky

2004 - 2005
Obec Podolí

Přítoky Divoké Orlice: poldry

2003 - 2006
ZVHS - Oblast povodí Labe

Strážek: obnova rybníka Pod Jemnicí

2001 - 2002
Obec Strážek

Sluňákov: obnova nádrže Rozvišť

1998 - 2003
Magistrát města Olomouce

Ždánice: malá vodní nádrž Salaš

2016 - 2017
Město Ždánice

Boršice u Buchlovic: nádrž pod Sv. Janem

2016 - 2019
Obec Boršice u Buchlovic

Štěpánovský potok u St. Města: soustava nádrží

2016 - 2018
Ing. Dušan Juříček

Žádlovice: malá vodní nádrž U Pily

2016 - 2018
Lesy České republiky, s.p.

Horní Opava: poldry

2011 - 2012
PÖYRY Environment a. s./Povodí Odry s.p.

Litultovice: obnova nádrže

2018 - 2019
Obec Litultovice

Kuřimka: sedimentační přednádrž a mokřad

2011 - 2014
PÖYRY Environment a. s./Povodí Moravy, s.p.

Kamenná Horka: obnova nádrže 1 a 2

2008 - 2010
Obec Kamenná Horka

Strážnice: zámecký park - obnova nádrží

1997
Ústav lidové kultury Strážnice

Přerov - Újezdec: posouzení poldru

2016
Statutární město Přerov

Starý Hrozenkov: revitalizace nádrže

1998 - 2002
Obec Starý Hrozenkov

Žítková: revitalizace nádrže

1998 - 2001
Obec Žítková

Odry: revitalizace lokality Vladař

2006 - 2007
Město Odry

Skřivany: vodní plocha Sv. Anna

2017
Obec Skřivany

Nectava: rekreační nádrž

2017 - 2018
MIKROP Čebín, a.s.

Pržno: obnova malé vodní nádrže

2018 - 2020
Obec Pržno

Ptáčov: obnova nádrže

2016 - 2018
pan Libor Vaněk

Projekty krajinných prvků

Kobylí: revitalizace lokality Smraďula

2012 - 2015
Obec Kobylí

Karlovy Vary: biocentrum Meandr Ohře

2006 - 2007
Ekologická dílna Brno/Město Karlovy Vary

Starovice: revitalizace rybníka a toku

2011 - 2015
Obec Starovice

Hovorany: mokřady v biocentru

2012 - 2013
Dr. Ing. Petr Marada

Klentnice: obnova sadů - prvky ÚSES

2013 - 2015
Obec Klentnice

Nošovice - Hyundai: kompenzační opatření

2006 - 2007
Kovoprojekta Brno a.s./Moravskoslezský kraj

Jaroměř - Josefovské louky: ornitologický park

2014 - 2016
Česká společnost ornitologická

Velké Pavlovice: biocentrum Zahájka

2008 - 2010
Město Velké Pavlovice

Strukov: biocentrum

1997 - 1998
Obec Strukov

Hrušky: krajinotvorné prvky

2009 - 2010
pan Jaroslav Hégr

Ladná: Hluboký kout: revitalizace nivy

2013 - 2016
pan Zbyněk Ondrák

Žatčany: biokoridor I a II

2011 - 2014
Obec Žatčany

Lednice: revitalizace lokality Hozloky

2010
Obec Lednice na Moravě

Kozinec: rekultivace poddolovaného území

2009 - 2013
OKD a.s.

Rapotice: revitalizace lokality Dolna

2008
Obec Rapotice

Morkůvky: mokřad

2014 - 2016
paní Olga Nádeníčková

Hustopeče - Křížový kopec: rozšíření biocentra

2016 - 2017
Město Hustopeče

Žebětín: revitalizace nivy

2018 - 2019
pan Jiří Hudeček

Žebětín - Pod Borovníkem: ÚSES

2018 - 2019
Městská část Brno-Žebětín

Jevany - areál ČZU: vodní hospodářství

2019
architekti D.R.N.H., s.r.o./ČZU

Komořany: založení krajinných prvků a ÚSES

2013 - 2016
Obec Komořany

Chvalovice: větrolam a výsadby u hřiště

2013 - 2014
Obec Chvalovice

Chomoutov: mokřadní biotopy

1996 - 2005
Správa CHKO Litovelské Pomoraví

Dub nad Moravou: revitalizace tůně Panské

2016 - 2017
Městys Dub nad Moravou

Břeclav - obchvat: kompenzační opatření

2016 - 2020
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Mougins: zahrada

2016 - 2018
I.M.O.D.I.M SARL, F

Nymbursko: územní systém ekologické stability

2016
Státní pozemkový úřad

Oskava: břehové porosty

2015­­ - 2017
Lesy ČR, s.p.

Ječmeniště: vodní plochy

2017 - 2020
pan Zbyněk Ondrák

Podivín: krajinné prvky Panský les

2019 - 2020
pan Zbyněk Ondrák

Kamenná Horka: krajinné prvky Kotlánův les

2017 - 2019
Obec Kamenná Horka

Lomec: lokální biokoridor

2017
Státní pozemkový úřad Kutná Hora

Žehušice: zeleň s tůněmi

2017 - 2019
Státní pozemkový úřad Kutná Hora

Žebětín: propustky

2018 - 2019
Městská část Brno-Žebětín

Modřice - Primál: revitalizace lokality

2018 - 2020
Město Modřice

Novosedly - Slanisko

2018 - 2020
REVITA CZ, o.p.s.

Vikantice: zahradní jezírko

2019 - 2020
MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D.

Kostelec u Kyjova: krajinné prvky

2018 - 2020
Ing. Pavel Prokeš

Polerady: ÚSES

2019
Státní pozemkový úřad Nymburk

Poruba nad Bečvou: vodní plochy Pod Carvaškou

2019 - 2020
Ing. Pavel Biskup

Černovice: sad

2019
Městská část Brno-Černovice

Opatovice I: biokoridor

2019
Obec Opatovice I

Lhotky u Malotic: krajinný prvek

2019 - 2020
pan Zdeněk Hamšík

Čejč: biocentrum Sluneční zátoka

2019
Obec Čejč

Krajinářské a vodohospodářské studie

Ostrava - Poruba a Pustkovec: revitalizace Pustkoveckého potoka

2016 - 2017
Statutární město Ostrava

Stará Ponávka v Brně: komplexní revitalizační studie

2009 - 2012
1. Černopolní s.r.o. / Magistrát města Brna

Mikroregion Podchřibí: protipovodňová a protierozní opatření

2014 - 2015
Svazek obcí mikroregionu Podchřibí

Mikroregion Ždánicko: protipovodňová a protierozní opatření

2014 - 2015
Mikroregion Ždánicko

Opava: protipovodňová a protierozní opatření

2013 - 2014
Statutární město Opava

Morava v CHKO Litovelské Pomoraví: revitalizace

2014
Unie pro řeku Moravu

Seninka: studie odtokových poměrů

2015
Státní pozemkový úřad

Ostrovce: studie odtokových poměrů

2016
Státní pozemkový úřad

Živá Šatava

2016 - 2017
Povodí Moravy, s.p.

Svratka pod Brnem: přírodě blízká protipovodňová opatření

2011 - 2012
Povodí Moravy s.p.

Mikroregion Moštěnka: protipovodňová a protierozní opatření

2012
Mikroregion Moštěnka

Valová: obnova přirozené hydromorfologie a retenční kapacity toku

2009 - 2010
Povodí Moravy s.p.

Soutok Moravy a Bečvy u Troubek: revitalizace

2011 - 2012
Obec Troubky

Písečná a řeka Morava u Štěpánova: revitalizace

2011 - 2012
Unie pro řeku Moravu

Nemilanka: protipovodňová a revitalizační opatření

2012
Statutární město Olomouc

Lednicko-valtický areál: hydrologické a vodohospodářské poměry

2007
MZe ČR

Brno: možnosti revitalizace údolních niv hlavních brněnských toků

2006
Magistrát města Brna - OÚPR

Mikroregion Žídelná: protipovodňová a protierozní opatření

2013 - 2014
DSO Mikroregionu Žídelná

Mikroregion Hovoransko: protipovodňová a protierozní opatření

2014
EKOTOXA, s.r.o. / Mikroregion Hovorany

Morava pod Olomoucí: protipovodňová a revitalizační opatření

2014 - 2015
Koalice pro řeky

Trkmanka v km 5 - 35: revitalizace toku a nivy

2014 - 2015
Občanské sdružení Lužánek

Valašské Klobouky: vybraná povodí

2015
Město Valašské Klobouky

Vraník: studie odtokových poměrů

2015
Státní pozemkový úřad

Hluk - Boršice: studie odtokových poměrů

2015
Geocart CZ, a.s. / SPÚ

Adolfovice: studie odtokových poměrů

2015
Geocart CZ, a.s. / SPÚ

Všestudy: studie odtokových poměrů

2016
Státní pozemkový úřad

Lánovsko: studie odtokových poměrů

2016
Geocart CZ, a.s. / SPÚ

Lovčičky: studie odtokových poměrů

2016
Státní pozemkový úřad

Janovická Lhota: studie odtokových poměrů

2016
Státní pozemkový úřad

CHKO Litovelské Pomoraví: optimalizace hrází

1997
Ministerstvo ŽP ČR

Olomouc: návrh systému PPO severně od Olomouce

1997 - 1998
Statutární město Olomouc

Brno: Bílá hora lesopark

2012
Městská část Brno Židenice

Jablonné v Podještědí: regenerace krajiny

2007 - 2011
Společnost přátel přírody

Hloučela: koncepce revitalizace toku a nivy

2005 - 2006
AOPK ČR

Mikroregion Cezava: vize budoucí krajiny

2005 - 2006
Svazek obcí region Cezava

Mikroregion Větrník: studie krajinářských opatření

2003
DSO Větrník

Velička: koncepce revitalizace povodí

2002 - 2003
MŽP ČR

Kopytná: program řešení ochrany toku

2002 - 2003
MŽP ČR

Olomouc: rozšíření návrhu protipovodňové ochrany

1998 - 1999
Statutární město Olomouc

Hrušovany u Brna: podpora významného krajinného prvku

2016
Obec Hrušovany u Brna

Přerov: revitalizace lokality Předmostí

2016
Statutární město Přerov

CHKO Broumovsko: revitalizace vybraných povodí

1996 - 1997
Správa CHKO ČR / MŽP ČR

NP Podyjí: generel krajinných úprav

1996 - 1997
Ministerstvo ŽP ČR

Rožnovská Bečva: revitalizace

1997 - 1998
Ministerstvo ŽP ČR

Krumvíř: vodní plochy v nivě Spáleného potoka

2017
Obec Krumvíř

Vlčnov: Studie odtokových poměrů

2017
Státní pozemkový úřad Zlínský kraj

Čejč: krajinné prvky

2018
Obec Čejč

Starý Poddvorov: Studie odtokových poměrů

2018
Obec Starý Poddvorov

Šlapanice: Studie odtokových poměrů

2018
Město Šlapanice

Dobrčice - Robotňa: eliminace odtoku

2019
Obec Dobrčice

Rusava: Studie odtokových poměrů

2019
Obec Rusava

Vranovice - lokalita Časovské: revitalizace

2019
DVP Agro, a.s.

Bělotín: přírodě blízká protipovodňová opatření

2011 - 2014
Obec Bělotín

Poodří: studie proveditelnosti přírodě blízkých PPO

2012 - 2014
EKOTOXA

Revitalizace povodí Písečné a řeky Moravy u Štěpánova - studie proveditelnosti

2010 - 2011
Unie pro řeku Moravu

Rudické propadání: ochrana před zanášením

2011
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Holásky: revitalizace holáseckých jezer

2011-2012
Magistrát města Brna - OŽP

Územní plány

Brno: územní plán města Brna - vodohospodářská problematika

2003 - 2013
ArchDesign, s. r. o.

Litovel: vodohospodářská část územního plánu

1999 - 2010
Atelier Urbi s. r. o.

Strážnice: vodohospodářská část územního plánu

2011 - 2012
ArchDesign, s. r. o.

Znojmo: vodohospodářská část územního plánu

2009 - 2012
ArchDesign, s. r. o.

Brandýs nad Labem: vodohospodářská část územního plánu

2010 - 2012
ArchDesign, s. r. o.

Třebíč: vodohospodářská část územního plánu

2011 - 2014
ArchDesign, s. r. o.

Veselí nad Moravou: vodohospodářská část územního plánu

1999 - 2001
Atelier Urbi s. r. o.

Liberec: urbanistická soutěž

1998
Atelier Urbi s. r. o.

Hanušovice: vodohospodářská část územního plánu

2013
ArchDesign, s. r. o.

Podivín: vodohospodářská část územního plánu

2012 - 2013
ArchDesign, s. r. o.

Nárameč: vodohospodářská část územního plánu

2010
ArchDesign, s. r. o.

Chromeč: vodohospodářská část územního plánu

2010
ArchDesign, s. r. o.

Níhov: vodohospodářská část územního plánu

1997
USB, Ing. arch. Vanda Ciznerová

Červenka: vodohospodářská část územního plánu

1999 - 2000
Atelier Urbi s. r. o.

Štěpánovice: vodohospodářská část územního plánu

1999 - 2000
Ing. arch. Jana Hurníková

Hranice na Moravě: Územní studie krajiny

2018 - 2019
EKOTOXA s.r.o./Město Hranice na Moravě

Brno - Jižní centrum: protipovodňová ochrana

2019
Kancelář architekta města Brna

Strategie a koncepce, rozvojové projekty

CHKO Soutok: plán péče - návrh vodohospodářské části

2008 - 2009
AOPK ČR

Brno: návrh systému správy ÚSES na území města

2008 - 2009
Město Brno

Jihomoravský kraj: koncepce ochrany přírody

2003 - 2005
Krajský úřad Jihomoravského kraje

Litovelské Pomoraví: optimalizace hrází

1998 - 1999
Magistrát města Olomouce

Morava od Otrokovic po Kroměříž: povodňové rozlivy

2011 - 2012
Zlínský kraj

MŽP ČR: poradenství v oboru vodního hospodářství krajiny

2007 - 2010
MŽP ČR

Soutok NPP: Plán péče návrh vodohospodářské části

2018
AOPK ČR

CHKO ČR: strategie péče o vodní toky

1999 - 2000
Správa chráněných krajinných oblastí ČR

Informační panely a letáky

Velké Pavlovice: naučná stezka Krajem vína a meruněk

2011
Obec Velké Pavlovice

Vícemilické rybníky: vodní nádrže s biocentrem

2011
Město Bučovice

Kozinec: rekultivace území

2011
OKD

Ostopovice: naučná lesní stezka

2009
Obec Ostopovice

Otnice: malá vodní nádrž Žleb

2009
Obec Otnice

Ponávka: revitalizace panely

2010
1. Černopolní / Magistrát města Brna

Chvalovice: větrolam

2014
Obec Chvalovice

Nesovice: nádrž Hrubé díly

2008 - 2011
Obec Nesovice

Vědecká a výzkumná činnost

Zelená infrastruktura ČR

2019 - 2021
Mendelu/Technologická agentura ČR

Dotace a odborná činnost

Podlešín PVE: posouzení vlivu na přírodu a krajinu

2016
Prof. Ing. Jaromír Říha, CSc.

Posudek metodiky monitoringu morfologie toků

2007
MŽP ČR

Libický luh: posudek vlivu dostavby dálnice D11

2004
Ekologický právní servis

Trkmanice: vodohospodářská část posouzení Naturové lokality

2003 - 2004
Sagittaria

Profil Morávky: posudek Plánu péče ZCHÚ

2000
MÚ Frýdek Místek, RŽP

Povodně 1997: posudky akcí Ministerstva zemědělství ČR

1999 - 2000
MZe ČR

Zvažujete realizaci podobného projektu? Rádi vám pomůžeme.

Kontaktujte nás
+420 549 255 496 /