+420 549 255 496 / 

Studnice: revitalizace údolí

Předmětem projektu byla výstavba nové malé vodní nádrže v zatravněné údolnici spolu se čtyřmi mokřady a výsadbami stanovištně původních dřevin v místě lokálního biokoridoru a biocentra. Cílem projektu bylo vytvoření krajinotvorného prvku, nových biotopů nejen pro společenstva vázaná na vodní prostředí, ale i realizace části prvků územního systému ekologické stability. Provedením tohoto revitalizačního opatření dojde k zadržování vody v krajině a k zpomalování jejího odtoku.

Malá vodní nádrž Vápenný žleb je navrhovaná jako protékaná, s předsazeným sedimentačním prostorem. Hráz nádrže je zemní, zatravněná, s mírnými sklony svahů.

Projektováno 2007 - 2010
Investor: Obec Studnice

Původní stav lokality

Stav v průběhu realizace a po realizaci stavby

Ukázky projektové dokumentace

Zvažujete realizaci podobného projektu? Rádi vám pomůžeme.

Kontaktujte nás
+420 549 255 496 /