+420 549 255 496 / 

Krajinářské a vodohospodářské studie

  • Optimalizace vodního režimu krajiny
  • Studie odtokových poměrů
  • Protierozní opatření
  • Ochrana přírody a péče o chráněná území
  • Společná zařízení pozemkových úprav
  • Rekreace

Zpracování studií regionů či povodí od průzkumů a analýz po návrhy opatření, koncepce včetně zpracování GIS.

Reference

Ostrava - Poruba a Pustkovec: revitalizace Pustkoveckého potoka

2016 - 2017
Statutární město Ostrava

Stará Ponávka v Brně: komplexní revitalizační studie

2009 - 2012
1. Černopolní s.r.o. / Magistrát města Brna

Mikroregion Podchřibí: protipovodňová a protierozní opatření

2014 - 2015
Svazek obcí mikroregionu Podchřibí

Mikroregion Ždánicko: protipovodňová a protierozní opatření

2014 - 2015
Mikroregion Ždánicko

Opava: protipovodňová a protierozní opatření

2013 - 2014
Statutární město Opava

Morava v CHKO Litovelské Pomoraví: revitalizace

2014
Unie pro řeku Moravu

Seninka: studie odtokových poměrů

2015
Státní pozemkový úřad

Ostrovce: studie odtokových poměrů

2016
Státní pozemkový úřad

Živá Šatava

2016 - 2017
Povodí Moravy, s.p.

Valová: obnova přirozené hydromorfologie a retenční kapacity toku

2009 - 2010
Povodí Moravy s.p.

Soutok Moravy a Bečvy u Troubek: revitalizace

2011 - 2012
Obec Troubky

Písečná a řeka Morava u Štěpánova: revitalizace

2011 - 2012
Unie pro řeku Moravu

Nemilanka: protipovodňová a revitalizační opatření

2012
Statutární město Olomouc

Lednicko-valtický areál: hydrologické a vodohospodářské poměry

2007
MZe ČR

Brno: možnosti revitalizace údolních niv hlavních brněnských toků

2006
Magistrát města Brna - OÚPR

Mikroregion Žídelná: protipovodňová a protierozní opatření

2013 - 2014
DSO Mikroregionu Žídelná

Mikroregion Hovoransko: protipovodňová a protierozní opatření

2014
EKOTOXA, s.r.o. / Mikroregion Hovorany

Morava pod Olomoucí: protipovodňová a revitalizační opatření

2014 - 2015
Koalice pro řeky

Trkmanka v km 5 - 35: revitalizace toku a nivy

2014 - 2015
Občanské sdružení Lužánek

Valašské Klobouky: vybraná povodí

2015
Město Valašské Klobouky

Vraník: studie odtokových poměrů

2015
Státní pozemkový úřad

Hluk - Boršice: studie odtokových poměrů

2015
Geocart CZ, a.s. / SPÚ

Adolfovice: studie odtokových poměrů

2015
Geocart CZ, a.s. / SPÚ

Všestudy: studie odtokových poměrů

2016
Státní pozemkový úřad

Lánovsko: studie odtokových poměrů

2016
Geocart CZ, a.s. / SPÚ

Lovčičky: studie odtokových poměrů

2016
Státní pozemkový úřad

Janovická Lhota: studie odtokových poměrů

2016
Státní pozemkový úřad

CHKO Litovelské Pomoraví: optimalizace hrází

1997
Ministerstvo ŽP ČR

Olomouc: návrh systému PPO severně od Olomouce

1997 - 1998
Statutární město Olomouc

Jablonné v Podještědí: regenerace krajiny

2007 - 2011
Společnost přátel přírody

Hloučela: koncepce revitalizace toku a nivy

2005 - 2006
AOPK ČR

Mikroregion Cezava: vize budoucí krajiny

2005 - 2006
Svazek obcí region Cezava

Mikroregion Větrník: studie krajinářských opatření

2003
DSO Větrník

Velička: koncepce revitalizace povodí

2002 - 2003
MŽP ČR

Kopytná: program řešení ochrany toku

2002 - 2003
MŽP ČR

Olomouc: rozšíření návrhu protipovodňové ochrany

1998 - 1999
Statutární město Olomouc

Hrušovany u Brna: podpora významného krajinného prvku

2016
Obec Hrušovany u Brna

Přerov: revitalizace lokality Předmostí

2016
Statutární město Přerov

CHKO Broumovsko: revitalizace vybraných povodí

1996 - 1997
Správa CHKO ČR / MŽP ČR

NP Podyjí: generel krajinných úprav

1996 - 1997
Ministerstvo ŽP ČR

Rožnovská Bečva: revitalizace

1997 - 1998
Ministerstvo ŽP ČR

Krumvíř: vodní plochy v nivě Spáleného potoka

2017
Obec Krumvíř

Vlčnov: Studie odtokových poměrů

2017
Státní pozemkový úřad Zlínský kraj

Čejč: krajinné prvky

2018
Obec Čejč

Starý Poddvorov: Studie odtokových poměrů

2018
Obec Starý Poddvorov

Šlapanice: Studie odtokových poměrů

2018
Město Šlapanice

Dobrčice - Robotňa: eliminace odtoku

2019
Obec Dobrčice

Rusava: Studie odtokových poměrů

2019
Obec Rusava

Vranovice - lokalita Časovské: revitalizace

2019
DVP Agro, a.s.

Bělotín: přírodě blízká protipovodňová opatření

2011 - 2014
Obec Bělotín

Poodří: studie proveditelnosti přírodě blízkých PPO

2012 - 2014
EKOTOXA

Revitalizace povodí Písečné a řeky Moravy u Štěpánova - studie proveditelnosti

2010 - 2011
Unie pro řeku Moravu

Rudické propadání: ochrana před zanášením

2011
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Holásky: revitalizace holáseckých jezer

2011-2012
Magistrát města Brna - OŽP

Zvažujete realizaci podobného projektu? Rádi vám pomůžeme.

Kontaktujte nás
+420 549 255 496 /