+420 549 255 496 / 

Projekty nádrží

  • Víceúčelové nádrže
  • Rybníky
  • Poldry
  • Tůně a Mokřady
  • Slepá ramena

Zpracování projektových dokumentací všech stupňů – investiční záměry, dokumentace k územnímu, stavebnímu i vodoprávnímu řízení, prováděcí a zadávací dokumentace. Zajištění inženýrských činností, tzn. příprava podkladů, projednání, pomoc se zajištěním dotací, dozory na stavbách. Od záměru přes projekty a správní řízení k realizaci.

Reference

Bělotín: soustava poldrů

2013
Obec Bělotín

Kuřim: revitalizace vodní nádrže Srpek

2007
Město Kuřim

Otnice: malá vodní nádrž v biocentru Žleb

2006 - 2007
Obec Otnice

Růžová: poldr a revitalizace toku

2016 - 2017
Státní pozemkový úřad

Komořany: obnova nádrže Studýnka

2013 - 2016
Obec Komořany

Drahany: obnova návesní nádrže

2007
Městys Drahany

Podolí: poldr Hrušky

2004 - 2005
Obec Podolí

Přítoky Divoké Orlice: poldry

2003 - 2006
ZVHS - Oblast povodí Labe

Strážek: obnova rybníka Pod Jemnicí

2001 - 2002
Obec Strážek

Sluňákov: obnova nádrže Rozvišť

1998 - 2003
Magistrát města Olomouce

Ždánice: malá vodní nádrž Salaš

2016 - 2017
Město Ždánice

Boršice u Buchlovic: nádrž pod Sv. Janem

2016 - 2019
Obec Boršice u Buchlovic

Štěpánovský potok u St. Města: soustava nádrží

2016 - 2018
Ing. Dušan Juříček

Žádlovice: malá vodní nádrž U Pily

2016 - 2018
Lesy České republiky, s.p.

Horní Opava: poldry

2011 - 2012
PÖYRY Environment a. s./Povodí Odry s.p.

Litultovice: obnova nádrže

2018 - 2019
Obec Litultovice

Kuřimka: sedimentační přednádrž a mokřad

2011 - 2014
PÖYRY Environment a. s./Povodí Moravy, s.p.

Kamenná Horka: obnova nádrže 1 a 2

2008 - 2010
Obec Kamenná Horka

Strážnice: zámecký park - obnova nádrží

1997
Ústav lidové kultury Strážnice

Přerov - Újezdec: posouzení poldru

2016
Statutární město Přerov

Starý Hrozenkov: revitalizace nádrže

1998 - 2002
Obec Starý Hrozenkov

Žítková: revitalizace nádrže

1998 - 2001
Obec Žítková

Odry: revitalizace lokality Vladař

2006 - 2007
Město Odry

Skřivany: vodní plocha Sv. Anna

2017
Obec Skřivany

Nectava: rekreační nádrž

2017 - 2018
MIKROP Čebín, a.s.

Pržno: obnova malé vodní nádrže

2018 - 2020
Obec Pržno

Ptáčov: obnova nádrže

2016 - 2018
pan Libor Vaněk

Zvažujete realizaci podobného projektu? Rádi vám pomůžeme.

Kontaktujte nás
+420 549 255 496 /