+420 549 255 496 / 

Opava: revitalizace břehů Stříbrného jezera

Zhotovená PD: úvodní studie a studie proveditelnosti, dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení.

Záměr: Lokalita je jezero vzniklé po těžbě a úpravy mají tedy charakter rekultivace po důlní těžbě. Projekt je zaměřen na tvorbu terénních úprav, opevnění břehů, zpřístupnění přístupu do vody a okolní ozelenění.

Technické řešení je zvoleno v zájmu naplnění cíle - zajistit vyšší bezpečnost návštěvníků území, bezpečný přístup k vodě na stanovených místech a omezit rozsah vodní eroze a sesuvů břehů (břehových nátrží). Cílem úprav není zvýšení rekreační zátěže břehů a jezera, ale její usměrnění do míst k tomu předem určených. Těchto cílů bude dosahováno pomocí terénních, polovegetačních a vegetačních úprav, a také pomocí technických opatření pro vytvoření vhodných biotopů pro živočichy.

Projektováno 2010 - 2011
Investor: Ing. arch. Lubomír Döhner/ ČR - MF
44 opava stribrne jezero

Zvažujete realizaci podobného projektu? Rádi vám pomůžeme.

Kontaktujte nás
+420 549 255 496 /