+420 549 255 496 / 

Židlochovice - soutok Svratky a Litavy: povodňový park

Projekt je koncipován jako součást soustavy přírodě blízkých protipovodňových opatření v prostoru nivy Svratky pod Brnem až po Vodní dílo Nové Mlýny. V rámci tohoto systému plní projekt tyto přímé funkce a efekty:

  • Odstraňuje zbytečné hráze a umožňuje jejich neškodné přelití/obtok do levobřežní nivy Svratky (Povodňového parku) pro průtoky od cca Q5.
  • Přizpůsobuje tuto plochu zátopy rozlivu povodňových vod.
  • Mírně zvětšuje retenční prostor v této ploše v řádu cca 100 000 m3.
  • Za nízkých průtoků zvyšuje hladinu vody ve Svratce a přilehlé nivě. Tím přispívá k zadržení vody v krajině za suchých období.
  • Revitalizuje cca 900 m toku z hlediska zvýšení biodiverzity.
  • Umožňuje rozliv průtoků od cca Q20 do pravobřežní nivy (odlehčení povodňových průtoků mimo zástavbu Židlochovic jako jeden z prvků soustavy přírodě blízkých protipovodňových opatření celého prostoru). To způsobí snížení povodňového rizika v Židlochovicích tím, že bude snížen počet ohrožených objektů. Tím akce přispívá přímo v Židlochovicích k ochraně 17 obyvatel ohrožených při průtocích Q20 i Q100.
Projektováno 2019-2020
Investor: město Židlochovice
revitalizace Svratky, slepé rameno, koupací tůň, odhlučňovací val, vegetační prvky
Zidlo

Zvažujete realizaci podobného projektu? Rádi vám pomůžeme.

Kontaktujte nás
+420 549 255 496 /