+420 549 255 496 / 

Komořany: založení krajinných prvků a ÚSES

Záměrem investora je na vymezených parcelách založit prvky ÚSES a krajinné prvky navržené v rámci schválených komplexních pozemkových úprav zaměřených na výsadby zeleně v krajině a ochranu půdy. Tyto pozemky jsou vymezeny platným územním plánem obce a jsou pro tyto účely vyhrazeny v nedávno proběhlých komplexních pozemkových úpravách. Jedná se o interakční prvky IP 10, IP 29 A a B, IP U křížku, lokální biokoridor LBK 4B, zatravnění údolnice.

Projektováno 2013 - 2016
Investor: Obec Komořany
53 komorany zalozeni krajinnych prvku a uses

Zvažujete realizaci podobného projektu? Rádi vám pomůžeme.

Kontaktujte nás
+420 549 255 496 /