+420 549 255 496 / 

Hrušky: krajinotvorné prvky

Krajinotvorné prvky v Hruškách kousek od Brna byly projektovány ve dvou částech. První část – biokoridor – je tvořena výsadbami domácích dřevin na území, jenž je v současné době využíváno jako orná půda. Druhou část – tůně – tvoří soustava čtyř hlubších tůní, jež budou vyhloubeny na podmáčené louce přibližně kilometr od biokoridoru. Tůně i biokoridor jsou doplněny o biotechnické objekty (plazníky, kamenné zídky, budky, polobudky, dosedací berličky).

Projekt se setkal s velmi příznivou odezvou ze strany Agentury ochrany přírody a krajiny, neboť oproti jiným projektům řeší mimo výsadeb i tvorbu stanovišť vhodných pro chráněné druhy živočichů. Akce bude z větší části financována SFŽP a menší část prostředků doplatí investor J. Hégr.

Projektováno 2009 - 2010
Investor: pan Jaroslav Hégr

Dnešní stav území

Realizace biokoridor

Konečný stav tůně

Konečný stav biokoridor

Zvažujete realizaci podobného projektu? Rádi vám pomůžeme.

Kontaktujte nás
+420 549 255 496 /